Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi her yerdedir. Arka bahçenizde bir kömür madeni veya petrol kuyusu kazamayabilirsiniz ancak solar panellerle doğanın en büyük güç kaynağından yararlanabilirsiniz. Güneş Dünya’ya her saatte enerji taleplerimizi bütün bir yıl boyunca karşılamaya yetecek kadar enerji yollamaktadır. Dünyanın en bolca bulunan ve tükenmeyen enerji kaynağıdır.

Sürdürülebilirdir Çocuklarımıza nasıl bir Dünya bırakmak istiyoruz? Silikon güneş panelleri gürültü veya emisyon olmaksızın elektrik üretmektedir ve neredeyse tamamen (silikon, gümüş ve alüminyum gibi) geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Buna ek olarak, güneş panelleri çalışmak için suya ihtiyaç duymazlar; bu da dünya çapında sürdürülebilir toplumlar yaratmak için kritik önem taşımaktadır

Çevrecidir Nükleer santral kurulumunu engelleyin. Doğaya CO2 salınımını engelleyin. Gürültü kirliliğini engelleyin. Dünya ekosistemindeki tüm canlılığın düzenini koruyun. Güneş panelleri yalnızca kuruldukları yerde işlerini yaparlar. Son olarak, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve herkes için sürdürülebilir bir gelecekyaratmaya yaptığınız katkılarla gurur duyun.

* Tükenmeyen ve temiz enerji kaynağıdır
* Bol miktarda bulunur
* Dışa bağımlılığı yoktur
* Kurulum maliyeti hariç ucuz bir kaynaktır
* Nakliye problemi yoktur
*Bedava bir kaynak olması

Bu nedenle Güneş Enerjisi SÜRDÜRÜLEBİLİR bir özelliğe sahiptir. Elektrik kullanımın olduğu her alanda güneş enerjisi kullanılabilir.

Nasıl Çalışır?

Fotovoltaik sistemler olarak adlandırılan güneşten elektrik üreten bu sistemler, güneşten gelen ve foton ismini taşıyan tanecikler ile elektrik üretimini gerçekleştirir. Fotonlar üzerilerinde belirli bir enerji taşımaktadır. Taşınan bu enerji güneş panellerinde elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır. Güneşten gelen enerji paneller tarafından soğurularak sistem içerisinde ki diğer elemanlara iletilmekte ve en sonunda günlük hayatta kullandığımı elektrik enerjisi ortaya çıkmaktadır.