Güneş enerjisini büyük alanlara kurulu sabit güneş panelleri ile elektrik enerjisine çevirme devri Çinli araştırmacıların bu buluşu ile sona ereceğe benziyor. Klasik panellerde kullanılan silikon ile güneş enerjisi elektrik enerjisine çevrilmekte. Bununla birlikte bu yöntem hem pahalı, bununla beraber yeterince verimli değil. Çinli araştırmacılar karbon ve plastikten imal ettikleri organik fotovoltaikler ile güneş enerjisinden elektrik üretiminin hem daha ucuza sağlanabileceğini bununla beraber daha yüksek verimle daha çok elektrik enerjisi elde edeceklerini vurguluyorlar.

Organik fotovoltaikler (OPV) ince yapıdaki plastik ruloların üst kısmına basılabilmeleri adına mürekkep içinde çözünebilen yapıdaki bileşiklerden yapım ediliyor. Katlanabilir ve bükülebilir yapıdaki bu ürün geniş alanlara ihtiyaç duymuyor. Yapıların yüzeylerine giydirilebiliyor, inşaatların çevreına sarılabiliyor. Hatta kıyafet içlerine dahi yerleştirilerek güneş ışığından elektrik üretilmesi sağlanabiliyor.


Bu teknoloji ile üretilmiş organik piller, bugüne kadar en fazlaca yüzde 26,6 noktasında verimlilik düzeyiyle güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirebilmişlerdir. Ki bu oran klasik güneş enerjisi panellerinin çok üzerindedir. Bahse mevzu orana Japon bilim adamları 2016 senesinde ulaşmıştır. Çinli araştırmacılar ise organik fotovoltaikler marifetiyle güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmede yakalanan bu oranı dörtte bir oranında daha da geliştirebileceklerini vurguluyorlar.

Dünya, gün geçtikçe daha fazla enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyor. Şu an kullanılan en büyük enerji kaynaklarını ise fosil yakıtlar oluşturuyor. şu demek oluyor ki yenilenemez enerji kaynakları maalesef çok yoğun kullanılıyor.

Hala yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve çaşama kirliliği başta olmak üzere birçok mesele enerji ihtiyacı ile beraber ortaya çıkıyor.

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynakları‘na yönelmemiz gerekiyor.

Sürdürülebilir enerji kaynakları, enerji kaynaklarını riske atmadan gerekli olan ihtiyacı karşılamak için üretilen enerjiye deniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları da devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda en önemli rolü oynuyor.

Yenilenebilen enerji kısaca özetlemek gerekirse; enerji üretimi için doğal süreçlerden yararlanılan, kullanılan kaynakların tükenme hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilen enerji kaynakları karşımıza çıkıyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları kısaca şunlardır;

Güneş enerjisi,
Rüzgar enerjisi,
Hidrolik (hidroelektrik) enerjisi,
Jeotermal enerjisi,
Biyokütle enerjisi (biyoyakıt enerjisi de dahil),
Hidrojen enerjisi,
Dalga enerjisi,
Gelgit enerjisi,
kısaca sıralanabilir. Ancak henüz kafi oranda enerji üretmese de, piezoelektrik enerjisi de yenilenebilir enerji kaynakları arasında görülebilir. Piezoelektrik enerjisi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.

Peki bu yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
İşte başlıca temiz enerji kaynakları ve alternatif enerji kaynakları şunlardır:

Güneş Enerjisi
Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi nedir? Güneş enerjisi, dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımıyla ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu oluşur. Naturel enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye aslabir zararı olmadan elde edilebilir.

Önceleri çok daha maliyeti yüksek olan bu enerji türü şimdilerde daha uygun maliyetler sayesinde hızla artmaktadır. Ek olarak güneş enerjisinin kullanım alanları da çok fazladır ve her geçen gün artmaktadır.

Güneş Enerjisinin Avantajları
Yenilenebilir enerji kaynağıdır,
naturel malzemeler kullanılır,
Çok ekonomiktir,
Dış kaynaklara bağımlı değildir ve her ülke kullanabilir,
Çevresel açıdan temiz enerji deposudır.
Güneş Enerjisinin Dezavantajları
Üretim için verimi düşüktür,
Tüm yıl süresince stabil değildir. Mevsimsel ve gece-gündüz kesilmeler gösterebilir,
İlk yatırım maliyeti oldukca yüksektir,
Orta ve minik çaplı tüketiciler için çok pahalıdır,
Bazı durumlarda depolanması gereklidir, bu da maliyeti çok arttırmaktadır,
Gölgelenme durumlarında ciddi verim kaybı görülebilir.
Ek olarak çok detaylı olarak yazdığımız güneş santrali maliyeti ile ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz. Piyasada bulunan güneş panelleri hakkında solar panel çeşitleri isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Rüzgar Enerjisi
Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar enerjisi nedir? Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklılıklar yardımıyla oluşan basınç ve dünyanın dönüşü ile ortaya çıkan rüzgarlar sayesinde elde edilen enerji türüdür.

Yoğun rüzgar olan yerlerde kurulan rüzgar türbinleri sayesinde elde edilmiş rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içinde yer alır. Teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgarın tahmin edilebilir olması rüzgar enerjisini daha etkili kullanabilmemize yardımcı olmaktadır.

Rüzgar türbini birazcık komplekstir ve biroldukça bileşenlerden oluşmaktadır. Başlıca rüzgar türbini çeşitleri şunlardır;

Mikro rüzgar türbini,
ufak tip rüzgar türbini,
Yatay eksenli rüzgar türbini,
Düşey eksenli rüzgar türbini,
Eğik eksenli rüzgar türbini.
Rüzgar Enerjisinin Avantajları
sürekli bir enerji deposudır,
organik kaynaklardan olduğundan dışa bağlarımlılığı yoktur,
Rüzgar enerjisi sektörü sürekli geliştiği için birim maliyetler de sürekli düşmektedir,
Temiz enerji kaynaklarındandır ve çevreye zararı yok denecek kadar azdır,
Yer yüzünün nerede ise %95’inde rüzgar enerjisinden faydalanılabilir.
Rüzgar Enerjisinin Dezavantajları
Rüzgar türbinleri için büyük alanlar gereklidir,
Görsel açıdan kirlilik yaratmaktadır,
Göç eden kuşlar için büyük tehdit içermektedir ve toplu kuş ölümlerine sebebiyet vermektedir,
Rüzgar türbinleri yüksek desibelde ses oluşturmaktadır ve gürültü kirliliğine sebep olmaktadır,
Verimleri değişmekle birlikte genel anlamda düşüktür,
Şehir merkezlerinde ve vadilerde çok verimsizlerdir,
Rüzgar türbinlerinde devrilme ve yanma gibi istenmeyen durumlar görülebilir.
Eğer rüzgar enerjisi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz rüzgar enerjisi hakkında yazdığımız makaleyi okuyabilirsiniz.

Hidroelektrik (Hidrolik) Enerjisi
Yenilenebilir enerji kaynakları hidroelektrik enerjisi nedir? Hidroelektrik enerjisi, suyun akış gücü kullanılarak elde edilen ve sera gazı salınımı yapmaması yardımıyla dünyaya hiçbir zararı olmayan enerji çeşididir.

Hidroelektrik enerjisi, suyun akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallar vasıtası ile türbinlere iletilmesi ile üretilir. Özellikle yüksekliğin ve su akış hızının fazla olduğu yerlerde hidroelektrik

üretimi yapılması büyük avantaj sağlayacaktır.